Kệ trung tải 4 tầng C2000 x R600 x D1500 bắt ốc

3.090.000